Waar kan ik terecht met mijn dienstcheques?

Cavalo bvba, Doornboomstraat 59, 2440 Geel

Hoeveel cheques moet u minimaal bestellen?

10 cheques

Mag u cheques doorgeven aan uw buurvrouw?

Neen, de dienstencheque is persoonlijk aan u toegewezen met een barcodenummer. Alleen u kan ze fiscaal aftrekken.

Wie kan er gebruik maken van dienstencheques?

Iedere particulier/natuurlijke persoon met een woonplaats in België. Dienstencheques kunnen enkel gebruikt worden om activiteiten van privéaard te vergoeden en dus niet voor beroepsactiviteiten (zoals het schoonmaken van een dokterskabinet, de wachtzaal, enz...).

Hoeveel kost een dienstencheque?

Vanaf 1 januari 2014 stijgt de aankoopprijs van een dienstencheque van € 8,50 naar € 9,00 voor de eerste 400 dienstencheques per persoon of de eerste 800 dienstencheques per gezin per kalenderjaar. De prijs stijgt van € 9,50 naar € 10,00 voor elke bijkomende dienstencheque.

Het maximumbedrag waarop de belastingsvermindering voor dienstencheques van toepassing is, wordt vanaf 1/07/13 beperkt tot € 1350,00 per persoon per jaar. Het voordeel blijft onveranderd op 30 % van de betaalde cheque.

 

 

Voor meer info kunt u steeds met ons contact opnemen.